Skip to main content

Socialezekerheidsrecht

Socialezekerheidsrecht


Uw garantie voor de juiste inkomensvoorziening

Het socialezekerheidsrecht regelt de rechten en plichten van werkgevers en werknemers omtrent sociale zekerheid. Exacto Advocaten geeft u advies omtrent uw rechten bij o.a. pensioen, ziekte, arbeidsongeschiktheid, overlijden van naasten of werkloosheid. Zo bent u zeker dat u op de juiste manier wordt geïnformeerd en ondersteund.

Maar ook bij geschillen met o.a. uw werkgever, uw mutualiteit, RVA, RSZ, of kinderbijslagfonds kunt u rekenen op onze diepgaande kennis in deze complexe materie: is het arbeidsreglement correct opgesteld en beschikbaar op de maatschappelijke zetel en het eventuele uitbatingsadres van het bedrijf? Is uw Dimona-aangifte correct gebeurd?

Wij kunnen het een en ander juridisch kortsluiten met het sociaal secretariaat van uw werkgever, zodat u niet voor onaangename verrassingen komt te staan.

Onze specialisten


  • “Grondwettelijk verankerd stakingsrecht biedt geen vrijgeleide voor kwaadwillig belemmeren van het wegverkeer”
  • “Controle door werkgever op online gedrag van werknemer (zelfs in zuiver professionele sfeer) is geen vanzelfsprekenheid – denk aan een IT-policy!”
  • “Vrije keuze raadsman onder rechtsbijstandsverzekering ook voor bemiddelingsfase”
  • “Autoverzekeraar kan dronken chauffeur niet meer per definitie uitsluiten van dekking bij ongeval”

    Copyright © Exacto-advocaten.be | Privacy policy | Website by It's me