Skip to main content

In-house counseling


Voor KMO’s zonder bedrijfsjurist, biedt Exacto Advocaten ook in-house counseling aan.

De aangeboden diensten kunnen divers zijn:

 • algemene juridische ondersteuning op vlak van handelsrecht, financieel recht, vennootschapsrecht en arbeidsrecht:
   screening overeenkomsten
   redactie overeenkomsten
   bijstand in juridische discussies, bv. redactie protesten, brieven etc...
 • projectmatige bijstand:
   bijstand in onderhandelingen
   begeleiding sociale verkiezingen

Afhankelijk van de noden van de cliënt kan dit op verschillende wijzen worden ingevuld: dit kan door een afgesproken aantal uren per week of per maand naar het bedrijf te komen. voordeel is dat Exacto Advocaten dan letterlijk “in-house” ter beschikking staat voor vragen en overleg.

Voor de overige tijd van de maand houdt Exacto Advocaten zich permanent ter beschikking voor ondersteuning, desgevallend vanuit ons kantoor en niet ter plaatse. Ook kan de dienstverlening bestaan in een interne bijscholing / opleiding wat betreft rechtsmateries die specifiek voor elke onderneming anders zijn.

Er kan gewerkt worden aan uurtarief of op forfaitaire basis (“all-in”).

Voor meer informatie is ons kantoor uiteraard steeds bereid een afspraak te beleggen.

Copyright © Exacto-advocaten.be | Privacy policy | Website by It's me