Skip to main content

KMO Portefeuille


Exacto Advocaten erkend dienstverlener
KMO-Portefeuille sedert 5 december 2018

KMO Portefeuille

Beste cliënt, relatie,

Met genoegen kunnen wij U meedelen dat Exacto Advocaten sedert 05.12.2018 erkend dienstverlener van de KMO Portefeuille is (DV.A231235). Na een jaar dienstverlening aan talrijke KMO’s en een doorgedreven evaluatie door de bevoegde instanties, werd onze erkenning alvast verlengd voor drie jaar tot eind 2023.

Dankzij deze erkenning kan U als ondernemer financiële steun genieten vanwege de Vlaamse Overheid voor juridische adviezen verstrekt door Exacto Advocaten.


De verstrekte adviezen moeten betrekking hebben op de kernprocessen van Uw onderneming waaronder juridische screening van Uw contracten, adviezen m.b.t. overnames, begeleiding bij de opstart van Uw onderneming en arbeidsrechtelijke adviezen.

Een kleine onderneming kan 30 procent per jaar financiële steun genieten via de KMO – Portefeuille. Voor een middelgrote onderneming is dat 20 procent per jaar financiële steun, en in beide gevallen geldt er een maximum van 7.500,00 EUR per jaar.

Voor meer informatie omtrent de voorwaarden van de KMO portefeuille kan U contact opnemen met ons kantoor. U kan tevens de website van het Agentschap Innoveren en Ondernemen raadplegen via navolgende link:

http://www.vlaio.be/themas/kmo-portefeuille

Copyright © Exacto-advocaten.be | Privacy policy | Website by It's me