Skip to main content

Transportrecht

Transportrecht


Rechtstak met betrekking op vervoer

Deze minder gekende, specialistische rechtstak heeft betrekking op vervoersvergunningen, CMR-regelgeving betreffende het vervoer van goederen over de weg, vrachtprijzen etc.


Zo geldt er een bijzondere, korte verjaringstermijn voor vorderingen vanwege de vervoerder die betrekking hebben op het uitgevoerde transport maar zijn er ook bijzondere bepalingen hieromtrent in geval van beschadiging, verlies of vertraging (geheel of gedeeltelijk) van de vervoerde goederen waarmee niet alle betrokken actoren laat staan advocaten bekend zijn.


Een andere illustratie van de eerder complexe materie die transportrecht is, handelt over de rij-en rusttijden van chauffeurs, de werking en bewijswaarde van tachograafschijven, arbeidsduur etc. toepasselijk op transportbedrijven en hun aangestelden.

Exacto Advocaten beschikt over de kennis om klanten in deze materie gedegen bij te staan zowel op vlak van adviesverlening als in geval van procedures, zowel aan de eisende als aan de verwerende zijde.

Onze specialisten


“Grondwettelijk verankerd stakingsrecht biedt geen vrijgeleide voor kwaadwillig belemmeren van het wegverkeer”
“Controle door werkgever op online gedrag van werknemer (zelfs in zuiver professionele sfeer) is geen vanzelfsprekenheid – denk aan een IT-policy!”
“Vrije keuze raadsman onder rechtsbijstandsverzekering ook voor bemiddelingsfase”
“Autoverzekeraar kan dronken chauffeur niet meer per definitie uitsluiten van dekking bij ongeval”

    Copyright © Exacto-advocaten.be | Privacy policy | Website by It's me