Skip to main content

Insolventierecht

Insolventierecht


Uw verdediging en bemiddeling bij betalingsproblemen

Wanneer uw klant, debiteur of relatie niet in staat is om te betalen of zelfs failliet gaat, staat Exacto Advocaten u bij om uw rechten te verdedigen. Het is in dat geval immers belangrijk om snel te handelen en meteen de juiste juridische kennis in te schakelen.

Zo kunnen wij voor de aangifte van uw openstaande schuldvordering bij de curator van de gefailleerde debiteur zorgen en ook de verdere afhandeling ervan namens uw bedrijf behartigen, zodat u zich hier geen zorgen over moet maken.

Onze specialisten hebben anderzijds ook een ruime ervaring in het begeleiden van ondernemingen die zich in financiële moeilijkheden bevinden. Zo kunnen we u beschermen tegen schuldeisers onder de WCO (Wet op de Continuïteit van de Onderneming) en onderhandelen we met schuldeisers voor het bekomen van een rationele en toekomstgerichte oplossing.

Daarbij zullen we samen met u alle contacten voeren met de andere spelers, zoals de boekhouder, banken etc. en proberen we steeds een realistische en haalbare oplossing naar voren te schuiven.

Onze specialisten


“Grondwettelijk verankerd stakingsrecht biedt geen vrijgeleide voor kwaadwillig belemmeren van het wegverkeer”
“Controle door werkgever op online gedrag van werknemer (zelfs in zuiver professionele sfeer) is geen vanzelfsprekenheid – denk aan een IT-policy!”
“Vrije keuze raadsman onder rechtsbijstandsverzekering ook voor bemiddelingsfase”
“Autoverzekeraar kan dronken chauffeur niet meer per definitie uitsluiten van dekking bij ongeval”

    Copyright © Exacto-advocaten.be | Privacy policy | Website by It's me