Skip to main content

Incasso's

Incasso's


De juiste druk voor het innen van openstaande vorderingen

Ervaart u het innen van openstaande vorderingen op debiteuren als een enorme uitdaging? Door de krachten te bundelen met Exacto Advocaten kunt u op beide oren slapen.

Wij onderhandelen in de minnelijke fase in uw naam en oefenen op een respectvolle maar kordate manier druk uit op uw debiteur, zodat het niet meteen hoeft te komen tot juridische procedures. Zo maximaliseert u de kansen om een positieve relatie met uw klant te behouden én blijft u een gezonde cashflow hebben.

Moest men u alsnog aan het lijntje houden, en alle pogingen tot minnelijke regeling zijn vruchteloos gebleken, dan duwen we uiteraard zonder meer door en gaan we achter uw centen aan.

Onze specialisten


“Grondwettelijk verankerd stakingsrecht biedt geen vrijgeleide voor kwaadwillig belemmeren van het wegverkeer”
“Controle door werkgever op online gedrag van werknemer (zelfs in zuiver professionele sfeer) is geen vanzelfsprekenheid – denk aan een IT-policy!”
“Vrije keuze raadsman onder rechtsbijstandsverzekering ook voor bemiddelingsfase”
“Autoverzekeraar kan dronken chauffeur niet meer per definitie uitsluiten van dekking bij ongeval”

    Copyright © Exacto-advocaten.be | Privacy policy | Website by It's me