Skip to main content

Huur- en kooprecht

Huur- en kooprecht


Evaluatie en opstellen van huur- en koopovereenkomsten

Heeft u bijvoorbeeld vragen of twijfels over het afsluiten van een huurovereenkomst? Dient dit opgesteld te worden conform de dwingende handelshuurwetgeving, of valt dit eerder onder het gemene huurrecht dan wel een loutere terbeschikkingstelling? Of nog anders (en zeer actueel): gaat het over een pop-up handelshuur? Koopt u een onroerend goed? Op welke zaken dient u te letten indien u het compromis tekent, en welke (verregaande) rechtsgevolgen heeft het ondertekenen van zulk een compromis?

Indien u uw onderneming wenst onder te brengen in het onroerend goed dat u hebt aangeschaft, dan bestaan er interessante constructies om dit fiscaal en juridisch te organiseren. Of doen er zich gebreken voor na aankoop van bepaalde goederen of de uitvoering van bepaalde diensten?

Exacto Advocaten helpt zowel ondernemingen als particulieren bij het opstellen en grondig evalueren van zulke contracten. Op die manier kunnen we samen heel wat potentiële problemen vermijden. Komt het toch tot een geschil? Ook dan kunt u rekenen op onze expertise.

Onze specialisten

 

“Grondwettelijk verankerd stakingsrecht biedt geen vrijgeleide voor kwaadwillig belemmeren van het wegverkeer”
“Controle door werkgever op online gedrag van werknemer (zelfs in zuiver professionele sfeer) is geen vanzelfsprekenheid – denk aan een IT-policy!”
“Vrije keuze raadsman onder rechtsbijstandsverzekering ook voor bemiddelingsfase”
“Autoverzekeraar kan dronken chauffeur niet meer per definitie uitsluiten van dekking bij ongeval”

    Copyright © Exacto-advocaten.be | Privacy policy | Website by It's me