Skip to main content

Distributierecht

Distributierecht


De gekende rechtsfiguren als handelsagentuur

Een zeer interessante en tegelijk erg specifieke rechtstak waarin Exacto Advocaten zich gaandeweg heeft gespecialiseerd, is het distributierecht. Daarbij gaat het om de gekende rechtsfiguren als handelsagentuur (“ik wil in Duitsland mijn producten laten verkopen door een lokale, zelfstandige vertegenwoordiger”), franchisingovereenkomsten (“ik wens een winkel te openen waarbij ik gebruik wil maken van een bekende handelsnaam tegen vergoeding”), concessies (“ik krijg de toelating om product X te verkopen namens de producent ervan in een specifiek afgebakend gebied tegen vergoeding”),…

Vaak werkt een voorafgaand gesprek richtinggevend en kan bekeken worden welke rechtsfiguur het best aansluit bij de doelstellingen en wensen van uzelf als klant. Dit voorkomt zoals zo vaak problemen achteraf.

Ons kantoor verleent advies en rechtsbijstand, zowel in VOS- als MOF-situaties, en zowel aan de minderjarigen als aan hun ouders. Minderjarigen hebben recht op gratis advies en rechtsbijstand.

Onze specialisten


“Grondwettelijk verankerd stakingsrecht biedt geen vrijgeleide voor kwaadwillig belemmeren van het wegverkeer”
“Controle door werkgever op online gedrag van werknemer (zelfs in zuiver professionele sfeer) is geen vanzelfsprekenheid – denk aan een IT-policy!”
“Vrije keuze raadsman onder rechtsbijstandsverzekering ook voor bemiddelingsfase”
“Autoverzekeraar kan dronken chauffeur niet meer per definitie uitsluiten van dekking bij ongeval”

    Copyright © Exacto-advocaten.be | Privacy policy | Website by It's me