Skip to main content

Erelonen en kosten


Transparantie is essentieel. Het eerste gesprek is verkennend, hierbij wordt altijd duidelijk toegelicht hoe gefactureerd zal worden.

De prestaties van Exacto Advocaten worden aangerekend op drie verschillende manieren: hetzij met een forfaitaire prijs, hetzij met een abonnementsprijs, hetzij met een prijs per gepresteerd uur.

Forfaitaire prijs

De forfaitaire prijs kan worden toegepast bij specifieke projecten en/of opdrachten, zoals de redactie van een contract, het geven van een gemotiveerd advies voor de bepaling van de juridische positie van de cliënt,…

Abonnementsprijs

De abonnementsprijs kan worden toegepast voor cliënten die op regelmatige en systematische wijze beroep doen op de diensten van Exacto Advocaten. De hoeveelheid te presteren uren zal steeds in verhouding staan tot de omvang van de prestaties die verwacht worden van Exacto Advocaten. Dit wordt steeds met de cliënt besproken en opgevolgd.

Prijs per gepresteerd uur

Indien geen forfaitaire prijs of abonnementsprijs werd overeengekomen, zullen de prestaties aangerekend aan de hand van een uurtarief. 

In het geval dit uurtarief geldt, hanteert het kantoor voorts nog de volgende forfaitaire bedragen:

Kantoorkosten

 • Kopies: 0,30 EUR / pagina
 • Kilometers: 0,50 EUR / kilometer
 • Dactylografie brieven: 11,00 EUR / pagina

Gerechtskosten

Bij een procedure komen, naast de kosten van onze diensten, enkele vaste kosten kijken: dagvaardingskosten, de kosten van betekening en de uitvoering van vonnissen, de kosten van bewarend beslag,… Deze kunt u rechtstreeks betalen aan de deurwaarder.

Vertaalkosten

Ook de kosten van een eventuele vertaling dient u bovenop de prijs voor onze bijstand te rekenen. Deze kosten zijn onderhevig aan een btw-tarief van 21%. Exacto Advocaten probeert in de mate van het mogelijke periodiek te factureren en werkt met provisies op de uiteindelijke afrekening.

 

WETTELIJKE BEPALINGEN

 • Advocatenkantoor Exacto Advocaten BV is een burgerlijke vennootschap die als handelsbenaming Exacto Advocaten heeft en bestaat uit advocaten die in eigen naam of via een vennootschap in België zijn ingeschreven, meer bepaald aan de Balie van Limburg.
 • Er is 1 bijkantoor van Mr. Ronny Maes, gevestigd te 3971 Leopoldsburg, Hamsesteenweg 62.
 • Alle advocaten voldoen aan de regelgeving opgelegd door de Orde van Vlaamse Balies en de bijzondere goedkeuringen gegeven door de Raad van de Orde van de plaatselijke balie.
 • De zetel van Exacto Advocaten is gevestigd te 3500 Hasselt, Prins Bisschopssingel 11 met als ondernemingsnummer 0454.649.589.
 • Indien er klachten zijn, kunt u steeds contact opnemen via een van de volgende methodes: tel.: 011/23.30.64 / e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / contactformulier op www.exacto-advocaten.be / per post: Prins Bisschopssingel 11, 3500 Hasselt.
 • De beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de advocaten is verzekerd via de verplichte beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de Orde van Vlaamse Balies bij de NV Amlin Europe, gevestigd te 1210 Brussel, Koning Albert II-Laan 9 (polisnummer: LXX034899).
 • De makelaar van de advocaten in het kader van deze beroepsaansprakelijkheidsverzekering is Vanbreda Risk en Benefits NV, Plantin en Moretuslei 297, B 2014 Antwerpen - telefoon 0032 (0)3/217.55.72 – fax 0032 (0)3/236.16.80 - www.vanbreda-riskandbenefits.be.
 • De advocaten zijn verzekerd voor hun beroepsaansprakelijkheid per schadegeval, waarbij de aansprakelijkheid beperkt is tot een bepaald bedrag conform de hieromtrent geldende polisvoorwaarden. Art. 74 van de Codex Deontologie van de Orde van Vlaamse Balies voorziet het volgende: "De advocaten en samenwerkingsverbanden mogen hun beroepsaansprakelijkheid tegenover cliënten beperken, maar die beperking mag niet lager zijn dan het bedrag van de basisdekking van hun beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de Orde. De beroepsaansprakelijkheid kan worden beperkt door afspraken met cliënten of door de uitoefening van het beroep in het kader van een burgerlijke vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. De advocaat kan de vrijstelling nooit ten laste leggen van de cliënt."
 • De polissen bieden dekking voor de gevolgen van de daden gepleegd in de hele wereld voor activiteiten uitgeoefend vanuit het in België gevestigde kantoor, onder voorbehoud van verduidelijkingen en uitzonderingen opgenomen in de polissen.
 • Alle advocaten oefenen hun praktijk uit in België en zijn ingeschreven aan de Balie van Limburg. Voor de diensten nader omschreven op de website kan u bij hen terecht. Alle advocaten zijn, als advocaat ingeschreven aan de Balie te Limburg, onderworpen aan de Reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en die van de Nationale Orde die geraadpleegd kunnen worden op www.advocaat.be, alsook aan de reglementen van de Balie te Limburg die geraadpleegd kunnen worden op www.juridischlimburg.be.
 • Identificatieplicht: De Belgische wet tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme houdt sedert februari 2004 een identificatieplicht in evenals een meldingsplicht van ongebruikelijke transacties. Advocaten zijn sindsdien onder meer wettelijk verplicht hun cliënten te identificeren en het bewijs van deze identificatie te bewaren. Deze verplichting geldt zowel tegenover cliënten natuurlijke personen, rechtspersonen als vertegenwoordigers ervan.
 • In geval van geschillen is het Belgisch recht van toepassing. Partijen zullen ernaar streven hun eventuele geschillen in der minne te regelen. Behoudens met de cliënt overeengekomen afwijking zijn enkel de rechtbanken van Hasselt bevoegd, onverminderd het recht voor Exacto Advocaten om gerechtelijke stappen te ondernemen voor de rechtbanken van het rechtsgebied van de cliënt.

Copyright © Exacto-advocaten.be | Privacy policy | Website by It's me