Skip to main content
verenigingswerk anno 202

Wijzigingen in het verenigingswerk anno 2021


Het verenigingsrecht werd door de invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (afgekort WVV) drastisch gewijzigd. Op 1 januari 2021 trad een nieuwe wet in werking omtrent de vergoeding van verenigingswerk. Deze vergoeding is niet dezelfde als een (kosten)vergoeding voor vrijwilligerswerk of het loon dat werknemers ontvangen.

Wij lijsten graag voor u op wat er allemaal concreet verandert in 2021.

Zo zullen vergoedingen voor verenigingswerk enkel nog worden toegekend in de sportsector voor activiteiten als animator, leider, monitor of coördinator die sportinitiatie en/of sportactiviteiten verstrekt, voor coaches, lesgevers en trainers, de conciërge van de sportinfrastructuur en personen die occasioneel hulp en ondersteuning bieden aan sportverenigingen.

Voortaan zal een verenigingswerker minstens 18 jaar oud moeten zijn en zelf werk hebben of reeds gepensioneerd zijn. Daarbij is het niet meer vereist dat hij of zij minstens 4/5de werkt.

De verenigingswerker zal worden verplicht een overeenkomst met de vereniging af te sluiten waarin onder andere zal worden bepaald dat hij of zij maximum 50 uren per maand presteert en een minimumvergoeding ontvangt van 5,10 euro per uur. De maximumvergoeding hangt af van het soort activiteiten dat de verenigingsmedewerker uitvoert en kan niet hoger liggen dan 1.000 euro per maand. De vereniging zelf mag maximum 200.000 euro in totaal voor verenigingswerk betalen. 

De vereniging moet een solidariteitsbijdrage van 10% van de overeengekomen vergoeding betalen aan de RSZ voor de verenigingswerkers die zij tewerk stelt. De verenigingswerker zelf moet een belasting van 10% betalen.

Uiteraard zijn er een aantal andere vergoedingsmogelijkheden voor verenigingen die (niet) actief zijn in de sportsector. Voor meer inlichtingen staat Exacto Advocaten steeds ter beschikking.

In het licht van de nieuwe wetgeving is het bovendien van cruciaal belang dat de statuten van verenigingen worden herbekeken en in overeenstemming worden gebracht met de laatste wijzigingen.

Wij stellen regelmatig vast dat personen met een of ander mandaat / rol binnen een vereniging niet of onvoldoende op de hoogte zijn van de juridische implicaties hiervan, hoewel deze toch niet te onderschatten zijn.

Heeft u reeds een vzw of gaat u een vereniging oprichten? Exacto Advocaten adviseert u graag.

Copyright © Exacto-advocaten.be | Privacy policy | Website by It's me