Skip to main content
Reddingsstrook verplicht vanaf 1 oktober 2020

Reddingsstrook verplicht vanaf 1 oktober 2020


Vanaf 1 oktober 2020 werd de reddingsstrook verankerd in de Wegcode.

Zodra een file zich vormt, zijn bestuurders op de Belgische verplicht om te allen tijde een vrije doorgang te verlenen aan brandweer-, politie- of ambulancevoertuigen op iedere openbare weg met twee of meer rijstroken per rijrichting.

Voor de invoering van de reddingsstrook was het vaak niet duidelijk hoe bestuurders deze vrije doorgang konden verlenen op een veilige en efficiënte manier. De wetgever tracht met deze toevoeging aan de Wegcode chaos te vermijden en volgt daarmee het andere Europese landen, zoals Duitsland, Oostenrijk, Hongarije en Luxemburg, waar de reddingsstrook de verkeersveiligheid heeft verbeterd en de interventietijd heeft ingekort.

Concreet is het de bedoeling dat bij filevorming een vrije ruimte tussen twee rijstroken wordt gevormd, waarbij de bestuurders op de linkerrijstrook uiterst links rijden, en de bestuurders op de rechterrijstrook uiterst rechts. Bij meer dan twee rijstroken dient eveneens in het midden een vrije ruimte gelaten te worden door de bestuurders.

Prioritaire voertuigen zoals deze van de brandweer, politie en/of ambulance hebben van zodra hun opdracht het rechtvaardigt de mogelijkheid – niet de verplichting – om de reddingsstrook te gebruiken. Zij kunnen zich desalniettemin nog steeds op andere manieren, bijvoorbeeld via de pechstrook, naar de plaats van de interventie begeven.

Copyright © Exacto-advocaten.be | Privacy policy | Website by It's me