Skip to main content
juridische- en rechtsbijstand

Uitbreiding toegang tot juridische- en rechtsbijstand


Juridische tweedelijnsbijstand biedt burgers de mogelijkheid om onder voorwaarden volledig of gedeeltelijk kosteloos bijstand te krijgen van een advocaat, zowel buiten als tijdens een gerechtelijke procedure of bemiddeling.

Voor de al dan niet toekenning van juridische bijstand (bv. voor de betekening van deurwaardersaktes) en rechtsbijstand (voor tussenkomst in de kosten en erelonen van een advocaat) wordt rekening gehouden met het inkomen van de rechtszoekende.

De inkomensgrenzen die bepalend zijn voor de toekenning van deze bijstand worden thans met 200,00 euro verhoogd om op die manier rekening te houden met de veranderende sociale realiteit en de toenemende kosten van de toegang tot justitie.

Veel rechtszoekenden konden immers geen advocaat raadplegen gelet op het feit hun inkomen als te hoog werd beschouwd om hen recht te geven op juridische bijstand en rechtsbijstand. Door de verhoging van de inkomensgrens vallen vanaf nu dus meer mensen onder de maximumbedragen (zie hieronder) en hebben zij recht op tweedelijnsbijstand (juridische- en/of rechtsbijstand).

Juridische bijstand is voortaan volledig kosteloos voor alleenstaanden die kunnen bewijzen dat hun maandelijkse netto-inkomen lager is dan 1.226 euro. Voor alleenstaanden met iemand ten laste of samenwonenden moet het netto-inkomen van het gezin lager liggen dan 1.517 euro.

Voor personen die meer verdienen dat voormeld bedrag, maar toch minder dan 1.517 euro voor alleenstaanden en 1.807 euro voor alleenstaanden met iemand ten laste of samenwonenden is de juridische bijstand of rechtsbijstand gedeeltelijk kosteloos. Dit betekent dat zij zelf een beperkte bijdrage (tot maximum 125 euro) moeten leveren aan in de kosten van juridische bijstand per aanstelling door het bureau van juridische bijstand.

Voor het berekenen van het inkomen wordt niet enkel rekening gehouden met de beroepsinkomsten, maar ook met inkomsten uit onroerende goederen (bv. huurinkomsten) en kapitalen waarover de rechtszoekende en zijn gezin beschikken.

De bedragen van de verschillende inkomensgrenzen zullen op 1 september 2021, 2022 en 2023 telkens opnieuw worden verhoogd met een vast bedrag van 100 euro.

Indien er vragen zouden zijn of u al dan niet aanspraak kunt maken op tweedelijnsbijstand, kunt u ons altijd vrijblijvend contacteren zodat ons kantoor samen met u de berekening kan maken.

Copyright © Exacto-advocaten.be | Privacy policy | Website by It's me