Skip to main content
Onbelast bijverdienen

Grondwettelijk Hof vernietigt de wet op onbelast bijverdienen


Wie in zijn vrije tijd tegen betaling bijklust, mag sinds de wet van 18 juli 2018 betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie onder bepaalde voorwaarden tot 6.340,00 euro per jaar bijverdienen zonder dat hij daarop belastingen of sociale bijdragen moet betalen. Dit gaat om onder andere occasionele klusjes voor burgers, verenigingswerk en activiteiten in de deeleconomie.

Het Grondwettelijk Hof heeft in een recent arrest van 23 april 2020 deze wet vernietigd. Volgens het Grondwettelijk Hof is de regeling van het onbelast bijverdienen namelijk op verschillende punten in strijd met het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie.

De wetgeving inzake arbeidsovereenkomsten, arbeidsduur, sociale zekerheid en fiscaliteit is niet van toepassing op personen die bijklussen in het kader van het onbelast bijverdienen, terwijl deze wel geldt voor werknemers of zelfstandigen die dezelfde activiteit als hoofd- of bijberoep uitoefenen. Daarom vroegen een aantal beroepsorganisaties, waaronder UNIZO, het ACV en het NSZ begin vorig jaar aan het Grondwettelijk Hof om zich uit te spreken over de grondwettigheid van de wet.

Het doel van de wet is om zwartwerk te vermijden, maar het Grondwettelijk Hof heeft geoordeeld dat dit doel het verschil in behandeling tussen bijklussers en ‘gewone’ werknemers of zelfstandigen niet rechtvaardigt.

Omdat de vernietiging mogelijk nadelige gevolgen heeft voor personen die nu onbelast bijverdienen, blijft de wet gelden tot 31 december 2020. Tot die tijd kan men dus bijklussen volgens het huidige systeem, vrij van belastingen en sociale bijdragen. In de tussentijd zal de wetgever moeten werken aan een alternatief dat de toets van het Grondwettelijk Hof wel zal doorstaan.

Copyright © Exacto-advocaten.be | Privacy policy | Website by It's me