Skip to main content
De bescherming van ondernemingen in corona-tijden

De bescherming van ondernemingen in corona-tijden


Op 24 april 2020 verscheen het Koninklijk Besluit nr. 15 betreffende de tijdelijke opschorting ten voordele van ondernemingen van uitvoeringsmaatregelen en andere maatregelen gedurende de COVID-19-crisis. De maatregelen die werden genomen gelden tot en met 17 mei 2020, al is het mogelijk dat dit nog wordt verlengd.

Ondernemingen die voor de pandemie financieel gezond waren, maar waarvan de continuïteit bedreigd wordt door de maatregelen, worden dankzij het Koninklijk Besluit automatisch beschermd tegen hun schuldeisers. Het blijft uiteraard de bedoeling dat alle openstaande schulden betaald moeten worden, en evenmin doen de beschermingsmaatregelen een afbreuk aan de exceptie van niet-uitvoering, schuldvergelijking en het retentierecht. Er blijft een controle mogelijk door de Ondernemingsrechtbank, waar belanghebbenden kunnen vragen om de bescherming van een bepaalde onderneming op te heffen.

Bewarende of uitvoerende maatregelen tegen de beschermde ondernemingen worden opgeschort voor al hun schulden, en ook betalingstermijnen die deel uitmaken van een reorganisatieplan worden eveneens uitgesteld.

Ondernemingen kunnen tijdelijk niet failliet verklaard of gerechtelijk ontbonden worden op initiatief van hun schuldeisers, en ook de verplichting om zelf aangifte van faillissement te doen, wordt opgeschort. Ondernemingen kunnen uiteraard nog steeds vrijwillig de boeken neerleggen, en het blijft ook mogelijk voor het Openbaar Ministerie om een procedure van faillissement of gerechtelijke ontbinding op te starten.

Nieuwe kredieten die tijdens de duur van de verleende opschorting aan beschermde ondernemingen zijn verstrekt, worden beschermd tegen een later faillissement. Deze bescherming geldt ook voor nieuwe zekerheden die ondernemingen voor deze kredieten verschaffen.

Het Koninklijk Besluit voorziet verder dat overeenkomsten die werden gesloten voor 24 april 2020 niet eenzijdig of via de gerechtelijke weg kunnen worden ontbonden, al is deze bepaling niet van toepassing op arbeidsovereenkomsten.

Copyright © Exacto-advocaten.be | Privacy policy | Website by It's me