Skip to main content
Controle van de werkgever op het online gedrag van werknemers

Controle van de werkgever op het online gedrag van werknemers


Het recht op privacy wordt gewaarborgd door het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens, de Belgische Wet Elektronisch Communicatie en CAO nr. 81. Deze bescherming strekt zich ook uit tot het online gedrag van werknemers tijdens de arbeidsuren. Het is bijgevolg strafbaar voor een werkgever om zomaar controle uit te oefenen op het online doen en laten van hun werknemers.

Onder bepaalde (strenge) voorwaarden is een zekere mate van controle wel mogelijk, want een werkgever heeft er natuurlijk alle belang bij om toch een bepaald toezicht te kunnen uitoefenen op de werknemers tijdens de arbeidsuren. Desondanks primeert in essentie het recht op privacy op de belangen van de onderneming, zoals ook recent bevestigd door het Hof van Cassatie.

Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen zal een inmenging door de werkgever worden toegestaan. Het onlinegedrag van werknemers kan namelijk alleen aan controle onderworpen worden wanneer de werknemer in kwestie hiervoor toestemming verleent.

Het recht op privacy zal primeren wanneer de werknemer een laptop of telefoon van de onderneming gebruikt. Zelfs indien de informatietechnologieën eigendom zijn van de werkgever en deze enkel bestemd zijn voor professioneel gebruik, zal de werkgever in elk geval de regelgeving rond het verwerken van persoonlijke gegevens, de inmiddels gekende GDPR-regelgeving, moeten naleven.

Het is voor de werkgever dan ook raadzaam (en het wordt zelfs ten stelligste geadviseerd) om een intern reglement op te stellen dat het beleid van de onderneming wat betreft online activiteiten van werknemers tijdens de werkdag.

Het recht op privacy blijft ook beschermd nadat de werknemer de onderneming verlaten heeft.

Zo kan de werkgever geen toegang krijgen tot het professioneel e-mailadres van zijn ex-werknemer zonder toestemming van die laatste. Wanneer in het belang van de onderneming het noodzakelijk zou zijn om toegang te krijgen tot de online interactie van de ex-werknemer, moet dit volgens de regels gebeuren in zijn of haar bijzijn vóór het vertrek uit de onderneming.

Copyright © Exacto-advocaten.be | Privacy policy | Website by It's me