Skip to main content
Vingerafdruk op de identiteitskaart

Vingerafdruk op de identiteitskaart


In de wet van 25 november 2018 houdende diverse bepalingen met betrekking tot het Rijksregister en de bevolkingsregisters werd voorzien in de opname van vingerafdrukken op de chip van de elektronische identiteitskaart. Dit wordt door Europa verplicht voor alle lidstaten vanaf 2 augustus 2021.

Er werd reeds veel kritiek geuit op de nieuwe regelgeving, zowel bij het grote publiek als door politici.

Dat is niet onverwacht: men linkt immers vingerafdrukken aan criminaliteit, en ook zijn er bezorgdheden over hoe veilig deze toch wel zeer persoonlijke gegevens worden opgeslagen. De Gegevensbeschermingsautoriteit bracht bovendien een negatief advies uit over de opslag van de vingerafdrukken van gewone burgers.

Op 30 december 2019 trad vervolgens een uitvoeringsbesluit in werking dat de procedure met betrekking tot de vingerafdrukken op de elektronische identiteitskaart regelt. 

Zodra iemand een nieuwe identiteitskaart aanvraagt, zal een digitale afdruk van de wijsvinger van de linker- en rechterhand worden gemaakt. Deze afdruk wordt via de diensten van het Rijksregister op een beveiligde manier elektronisch in de identiteitskaart geïntegreerd.

Er worden geen vingerafdrukken genomen van minderjarigen jonger dan 12 jaar, tenzij bij de aanvraag van een identiteitskaart vanaf de leeftijd van 12 jaar. De Kids-ID zal dus geen vingerafdrukken bevatten.

Indien het niet mogelijk is om een afdruk te maken van de wijsvinger door bijvoorbeeld ziekte of handicap, zal een afdruk worden genomen van een andere vinger. Indien het tijdelijk niet mogelijk is om een andere vingerafdruk te nemen, zal de identiteitskaart zonder vingerafdruk worden afgeleverd met een beperkte geldigheidsduur van 12 maanden. Indien het gemeentebestuur vaststelt dat het fysiek nooit mogelijk zal zijn om een vingerafdruk te nemen, zal de identiteitskaart worden uitgereikt zonder zulke afdruk.

Bij verlies, diefstal of vernietiging van de identiteitskaart kan aangifte gedaan worden bij het gemeentebestuur, waarna een attest zal worden afgeleverd aan de (voormalige) houder van de identiteitskaart. Verder worden de elektronische functies van de kaart buiten werking gesteld, waardoor het niet meer mogelijk zal zijn zich met de verloren of gestolen kaart te identificeren.

Copyright © Exacto-advocaten.be | Privacy policy | Website by It's me