Skip to main content
Covid-19 maatregelen

Covid-19: maatregelen de vereniging van mede-eigenaars


Op 9 april 2020 verscheen het Koninklijk Besluit nr. 4 aangaande het mede-eigendom en het vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de Covid-19 pandemie. Deze maatregelen hebben met terugwerkende kracht gelding vanaf 10 maart 2020 en houden voorlopig 3 mei 2020 als einddatum voor ogen maar een verlenging van de maatregelen is wel degelijk een optie.

Het Koninklijk besluit bevat maatregelen over de organisatie van de vereniging van mede-eigenaars (kortweg: de VME) om het mogelijk te maken dat het bestuur daarvan zo normaal mogelijk kan blijven functioneren.

De algemene vergadering van een VME die in de periode van 10 maart tot en met 3 mei 2020 niet kan doorgaan ten gevolge van de corona-maatregelen, wordt uitgesteld voor maximum vijf (5) maanden. Daarbij het mogelijk om het beslissingsproces schriftelijk te laten verlopen indien alle leden daarvoor hun instemming geven.

Wanneer de mandaten van de syndicus en van de leden van de raad van mede-eigendom normaal gezien verstrijken tijdens de periode waarin de algemene vergadering wordt uitgesteld (lees: tussen 10 maart 2020 en 3 mei 2020), worden deze mandaten automatisch verlengd tot de eerstvolgende algemene vergadering die wel kan worden gehouden. Het contract tussen de syndicus en de VME zal eveneens automatisch verlengd worden tot de eerstvolgende algemene vergadering.

De syndicus kan ondertussen blijven verder werken conform de aanpak zoals beslist tijdens de laatste algemene vergadering. Hiermee moet rekening gehouden worden met de laatst goedgekeurde begroting.

Bij de uitoefening van zijn taken moet de syndicus de corona-maatregelen zo goed als mogelijk naleven. Zo zal hij of zij wel nog noodzakelijke verplaatsingen mogen doen, bijvoorbeeld om dringende werken te laten uitvoeren.

Wanneer de geplande algemene vergadering wordt uitgesteld, worden ook de opdrachten die door de algemene vergadering werden gegeven aan de raad van mede-eigendom verlengd tot de eerstvolgende vergadering van mede-eigenaars die wel kan plaatsvinden. Ook de geldigheidsduur van bevoegdheidsdelegaties wordt tot dan verlengd.

Met vragen over de voorlopige maatregelen ter bestrijding van de pandemie en het Koninklijk Besluit nr. 4 kan U steeds terecht bij ons team.

Copyright © Exacto-advocaten.be | Privacy policy | Website by It's me