Skip to main content
Online attesten uit het rijksregister

Online attesten uit het rijksregister


Sinds 2017 is het mogelijk om een aantal attesten, zoals bijvoorbeeld een attest van hoofdverblijfplaats, van gezinssamenstelling of van wettelijke samenwoning, via de website van de FOD Binnenlandse zaken op te vragen, te downloaden en af te drukken.

Dit maakt het veel eenvoudiger voor burgers om de gegevens van het rijksregister te raadplegen en om attesten hieruit te bekomen.

Om deze attesten in het buitenland te kunnen gebruiken, is het in veel gevallen bovendien vereist dat deze attesten gelegaliseerd worden door de Dienst Legalisatie van de FOD Binnenlandse Zaken. Deze dienst zal vaststellen dat het document is afgeleverd door een daartoe bevoegde persoon en controleert of de handtekening op het document inderdaad behoort tot de ondertekenaar.

Heel wat landen vereisen voor de legalisatie nog steeds een papieren bevestiging en nemen geen genoegen met een e-legalisatie.

Het proces van legalisatie werd bij koninklijk besluit van 29 november 2019 verder vereenvoudigd. Voortaan is ook het document dat de legalisatie bevestigt, rechtstreeks via de applicatie op de website van de FOD Binnenlandse Zaken te verkrijgen.

Copyright © Exacto-advocaten.be | Privacy policy | Website by It's me