Skip to main content
De DABS

De DABS


Sinds 31 maart 2019 zet de Belgische wetgever een nieuwe stap richting de modernisering van de burgerlijke stand met de Database voor Akten van de Burgerlijke Stand (DABS). Alle akten en noodzakelijke persoonsgegevens zullen in deze database worden opgeslagen.

Zo vereenvoudigt de DABS de werking van de burgerlijke stand, waarbij het ook buiten de kantooruren van de gemeente mogelijk is voor burgers om zelf hun akten te raadplegen.

Burgers kunnen ook zelf hun gegevens in het rijksregister wijzigen of bijwerken (bijvoorbeeld bij een adreswijziging), attesten aanmaken of opvragen, of een nieuwe PIN- en PUK-code aanvragen voor hun identiteitskaart.

Deze vernieuwing het ondertekenen en laten afleveren van  nationale en internationale afschriften en uittreksels elektronisch vlotter laten verlopen, waardoor wachttijden nagenoeg zullen verdwijnen. Toekomstige akten van de Burgerlijke Stand zullen enkel nog elektronisch opgesteld, ondertekend en opgeslagen worden. Hier zal geen papieren versie meer van worden gearchiveerd.

De DABS maakt het bovendien mogelijk om berichten te versturen naar andere gemeenten, bijvoorbeeld in het kader van de migratie van akten van de ene naar de andere gemeente. Zo kan de burger zelf manueel enkele of al diens akten laten migreren.

In de toekomst zal de DABS opengesteld worden voor de FOD Justitie en de Rechterlijke Orde. Hierdoor worden rechterlijke beslissingen en Koninklijke Besluiten inzake naamsveranderingen automatisch verwerkt, waardoor de database steeds up-to-date zal zijn.

Momenteel wordt de DABS slechts door enkele steden en gemeenten gebruikt, maar stapsgewijs zullen alle gemeenten overschakelen naar de DABS.

Meer informatie en veel gestelde vragen zijn terug te vinden op:

https://www.ibz.rrn.fgov.be/nl/dabs/

Copyright © Exacto-advocaten.be | Privacy policy | Website by It's me