Skip to main content
Het nieuwe UBO-register

Het nieuwe UBO-register


Vanaf 30 september 2019 moet elke vennootschap, vzw, stichting en trust de gegevens van haar begunstigden registreren in een nieuwe centraal register, het UBO-register.

UBO staat voor Ultimate Benificial Owner – de uiteindelijke begunstigde – en heeft tot doel de fysieke personen achter vennootschappen, (internationale) vzw’s, stichtingen, trusts en andere juridische entiteiten in kaart te brengen. Het register is toegankelijk voor iedereen – al gelden er wel enkele voorwaarden wanneer gewone burgers opzoekingen in het UBO-register willen doen.

De verplichte registratie van de begunstigden volgt uit de Wet van 18 september 2017. Deze wet kwam er in het kader van de Europese strijd tegen het witwassen van geld en het financieren van terrorisme.

De uiteindelijke begunstigden in vennootschappen zijn de fysieke personen die rechtstreeks of onrechtstreeks een belangrijk percentage van de stemrechten of van het eigendomsbelang in de vennootschap houden. Meer concreet komt dit neer op meer dan 25% van de stemrechten of van de aandelen of het kapitaal van de vennootschap. Ook personen die op een andere manier belangrijk zeggenschap hebben binnen een vennootschap, moeten zich te registreren.

De registratie in het UBO-register dient te gebeuren vóór 30 september 2019 via het online platform MyMinFin (www.eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web). Volgt u de link van ‘UBO-register’, dan kan u zich simpel inloggen met onder andere een eID kaarlezer of via Itsme.

De uiteindelijke begunstigden die zich niet tijdig registreren of onvolledige of onjuiste informatie meedelen, riskeren een administratieve geldboete van 250,00 tot 50.000,00 euro.

UPDATE:

“ U had in principe tijd tot 30 september 2019 om uw uiteindelijke begunstigden voor de eerste maal te registreren. Er werd geen bijkomend uitstel verleend, maar de administratie zal tot 31 december 2019 een gedoogbeleid voeren en in die periode geen sancties toepassen.

 U kunt uw uiteindelijke begunstigden registreren door u eenvoudigweg aan te melden bij de toepassing (externe link) op het MyMinfin-portaal.

Copyright © Exacto-advocaten.be | Privacy policy | Website by It's me