Skip to main content

Verenigingsrecht

Verenigingsrecht


De verenigingssector is zeer gevarieerd en kan gaan van een plaatselijke socio-culturele vereniging tot grote ziekenhuisnetwerken.

Alleszins moeten er steeds administratieve/boekhoudkundige en fiscale verplichtingen worden vervuld. Ook de wetgeving omtrent de vrijwilligers moet worden gerespecteerd.

Daarnaast kunnen er zich interne of externe aansprakelijkheidskwesties voordoen. Exacto Advocaten heeft de expertise in huis om uw vereniging te begeleiden bij de verplichtingen en/of eventuele fusieplannen, alsook om u bij te staan in een mogelijke procedure.

Heeft uw feitelijke vereniging/vzw/stichting hulp nodig bij deze verplichtingen of is er intern/extern een juridisch probleem ontstaan? Wij staan voor u klaar om dit in goede banen te leiden.

Onze specialisten


“Grondwettelijk verankerd stakingsrecht biedt geen vrijgeleide voor kwaadwillig belemmeren van het wegverkeer”
“Controle door werkgever op online gedrag van werknemer (zelfs in zuiver professionele sfeer) is geen vanzelfsprekenheid – denk aan een IT-policy!”
“Vrije keuze raadsman onder rechtsbijstandsverzekering ook voor bemiddelingsfase”
“Autoverzekeraar kan dronken chauffeur niet meer per definitie uitsluiten van dekking bij ongeval”

    Copyright © Exacto-advocaten.be | Privacy policy | Website by It's me