Skip to main content

Voorlopige bewindvoeringen

Voorlopige bewindvoeringen


Bescherming en begeleiding van wilsonbekwame personen

Exacto Advocaten kan op verzoek van een vrederechter optreden als voorlopige bewindvoerder voor wilsonbekwame personen.

Dit kan o.a. gaan om meerderjarigen met dementie, alzheimer, psychologische problemen, een verslaving of een verstandelijke handicap en anderen die niet meer bekwaam zijn om hun eigen inkomsten en uitgaven te beheren.

Dankzij het voorlopige bewind zijn zij beter beschermd en kunnen ze – zolang het nodig wordt geacht – zonder toestemming geen uitgaven meer doen en geen contracten meer afsluiten.

Onze specialisten


“Grondwettelijk verankerd stakingsrecht biedt geen vrijgeleide voor kwaadwillig belemmeren van het wegverkeer”
“Controle door werkgever op online gedrag van werknemer (zelfs in zuiver professionele sfeer) is geen vanzelfsprekenheid – denk aan een IT-policy!”
“Vrije keuze raadsman onder rechtsbijstandsverzekering ook voor bemiddelingsfase”
“Autoverzekeraar kan dronken chauffeur niet meer per definitie uitsluiten van dekking bij ongeval”

    Copyright © Exacto-advocaten.be | Privacy policy | Website by It's me