Skip to main content

Verkeers- en verzekeringsrecht

Verkeers- en verzekeringsrecht


Uw verdediging bij een verkeersovertreding of ongeval

Heeft u een verkeersovertreding begaan en wordt u gedagvaard? Of was u betrokken bij een ernstig verkeersongeval? Dankzij onze expertise in verkeersdossiers en onze goede contacten met verzekeringsagenten en schadebeheerders kunt u in het offensief rekenen op Exacto Advocaten voor het treffen van een correcte minnelijke schikking of het correct formuleren van een schadeclaim, of in het defensief voor de verdediging van uw rechten voor de politierechtbank of de correctionele rechtbank.

Daarbij zal Exacto Advocaten op uw verzoek steeds controleren of onze tussenkomst eventueel gedekt wordt door een rechtsbijstandsverzekering (bv. via de verzekeringspolis van uw voertuig, uw brandverzekering,…) of wordt uitgepluisd of uw BA-verzekering (wat staat voor Burgerlijke Aansprakelijkheid) tussenkomst biedt voor bepaalde schadeclaims die tegen u worden gelanceerd.

Onze specialisten


“Grondwettelijk verankerd stakingsrecht biedt geen vrijgeleide voor kwaadwillig belemmeren van het wegverkeer”
“Controle door werkgever op online gedrag van werknemer (zelfs in zuiver professionele sfeer) is geen vanzelfsprekenheid – denk aan een IT-policy!”
“Vrije keuze raadsman onder rechtsbijstandsverzekering ook voor bemiddelingsfase”
“Autoverzekeraar kan dronken chauffeur niet meer per definitie uitsluiten van dekking bij ongeval”

    Copyright © Exacto-advocaten.be | Privacy policy | Website by It's me