Skip to main content

Vennootschapsrecht

Vennootschapsrecht


Begeleiding op maat van ieder type onderneming

Iedere vennootschapsvorm heeft zijn voordelen, nadelen, rechten en plichten. Exacto Advocaten geeft dan ook advies op maat van ieder type onderneming.

Zo is het bij het bepalen van de geschikte vennootschapsvorm cruciaal om rekening te houden met de financiële situatie en concrete doelstellingen van een onderneming in oprichting, maar ook om samen naar de toekomst te kijken.

Wij begeleiden u bij de oprichting en gerelateerde verplichtingen, maar geven ook advies i.v.m. aandeelhoudersconflicten, corporate governance, aansprakelijkheid, statuten, structurering en belangenconflicten.

Onze specialisten


“Grondwettelijk verankerd stakingsrecht biedt geen vrijgeleide voor kwaadwillig belemmeren van het wegverkeer”
“Controle door werkgever op online gedrag van werknemer (zelfs in zuiver professionele sfeer) is geen vanzelfsprekenheid – denk aan een IT-policy!”
“Vrije keuze raadsman onder rechtsbijstandsverzekering ook voor bemiddelingsfase”
“Autoverzekeraar kan dronken chauffeur niet meer per definitie uitsluiten van dekking bij ongeval”

    Copyright © Exacto-advocaten.be | Privacy policy | Website by It's me