Skip to main content

Strafrecht

Strafrecht


Bij strafbare feiten beschermen wij uw rechten

Het strafrecht betreft de rechtsregels die bepalen welk gedrag strafbaar is, welke straffen er op dit gedrag kunnen worden gesteld en via welke weg strafoplegging kan worden gerealiseerd. Bent u het slachtoffer van een misdrijf?

Dan staan de ervaren strafpleiters van Exacto Advocaten u bij en eisen wij een gepaste schadevergoeding als compensatie voor het nadeel en leed dat u hebt ondergaan.

Wordt u zelf verdacht van een strafbaar feit? Met onze professionele strafrechtadvocaten aan uw zijde, zowel tijdens verhoren als naar aanleiding van een procedure, zijn uw rechten per definitie beter beschermd.

Onze specialisten


“Grondwettelijk verankerd stakingsrecht biedt geen vrijgeleide voor kwaadwillig belemmeren van het wegverkeer”
“Controle door werkgever op online gedrag van werknemer (zelfs in zuiver professionele sfeer) is geen vanzelfsprekenheid – denk aan een IT-policy!”
“Vrije keuze raadsman onder rechtsbijstandsverzekering ook voor bemiddelingsfase”
“Autoverzekeraar kan dronken chauffeur niet meer per definitie uitsluiten van dekking bij ongeval”

    Copyright © Exacto-advocaten.be | Privacy policy | Website by It's me