Skip to main content

Socialezekerheidsrecht

Socialezekerheidsrecht


Uw garantie voor de juiste inkomensvoorziening

Het socialezekerheidsrecht regelt de rechten en plichten van werkgevers en werknemers omtrent sociale zekerheid. Exacto Advocaten geeft u advies omtrent uw rechten bij o.a. pensioen, ziekte, arbeidsongeschiktheid, overlijden van naasten of werkloosheid. Zo bent u zeker dat u op de juiste manier wordt geïnformeerd en ondersteund.

Maar ook bij geschillen met o.a. uw werkgever, uw mutualiteit, RVA, RSZ, of kinderbijslagfonds kunt u rekenen op onze diepgaande kennis in deze complexe materie: is het arbeidsreglement correct opgesteld en beschikbaar op de maatschappelijke zetel en het eventuele uitbatingsadres van het bedrijf? Is uw Dimona-aangifte correct gebeurd?

Wij kunnen het een en ander juridisch kortsluiten met het sociaal secretariaat van uw werkgever, zodat u niet voor onaangename verrassingen komt te staan.

Onze specialisten


“Grondwettelijk verankerd stakingsrecht biedt geen vrijgeleide voor kwaadwillig belemmeren van het wegverkeer”
“Controle door werkgever op online gedrag van werknemer (zelfs in zuiver professionele sfeer) is geen vanzelfsprekenheid – denk aan een IT-policy!”
“Vrije keuze raadsman onder rechtsbijstandsverzekering ook voor bemiddelingsfase”
“Autoverzekeraar kan dronken chauffeur niet meer per definitie uitsluiten van dekking bij ongeval”

    Copyright © Exacto-advocaten.be | Privacy policy | Website by It's me