Skip to main content

Schuldbemiddeling

Schuldbemiddeling


Naar een waardige, realistische en duurzame oplossing

Met onze ruime kennis van het recht omtrent schuldbemiddeling en onze ervaring met onderhandelingstechnieken kunnen wij optreden als uw vertrouwenspersoon die met uw schuldeisers onderhandelt, en op basis hiervan een realistisch afbetalingsplan zal trachten op te stellen.

Het doel van Exacto Advocaten is steeds om tot een waardige, realistische en duurzame oplossing te komen die u ruimte geeft om opnieuw aan uw toekomst te werken. Dit doen we door het optimale evenwicht te zoeken tussen de rechtmatige belangen van de schuldeisers enerzijds, en uw wettelijk gewaarborgde rechten anderzijds.

Naast spontane consultaties wordt Exacto Advocaten ook regelmatig aangesteld door de Arbeidsrechtbank als schuldbemiddelaar, gelet op de jarenlange ervaring die hierin door verschillende kantoorgenoten werd opgebouwd.

Onze specialisten


“Grondwettelijk verankerd stakingsrecht biedt geen vrijgeleide voor kwaadwillig belemmeren van het wegverkeer”
“Controle door werkgever op online gedrag van werknemer (zelfs in zuiver professionele sfeer) is geen vanzelfsprekenheid – denk aan een IT-policy!”
“Vrije keuze raadsman onder rechtsbijstandsverzekering ook voor bemiddelingsfase”
“Autoverzekeraar kan dronken chauffeur niet meer per definitie uitsluiten van dekking bij ongeval”

    Copyright © Exacto-advocaten.be | Privacy policy | Website by It's me