Skip to main content

Personen- en familierecht

Personen- en familierecht


Bemiddeling bij alle fases van uw persoonlijke levensloop

Het personen- en familierecht gaat over afstamming, geboorte, huwelijks- en samenlevingscontracten, echtscheiding, adoptie, omgangsrecht en verblijfsregeling, onderhoudsverplichtingen, erfenissen en andere aspecten van de persoonlijke levensloop van mensen.

Het familiale karakter van al deze zaken maakt een duurzame regeling waarin alle betrokken partijen zich kunnen vinden des te belangrijker.

Exacto Advocaten kan u hierbij helpen door op een serene manier te bemiddelen en indien nodig een procedure voor de familierechtbank te starten.

Onze specialisten


“Grondwettelijk verankerd stakingsrecht biedt geen vrijgeleide voor kwaadwillig belemmeren van het wegverkeer”
“Controle door werkgever op online gedrag van werknemer (zelfs in zuiver professionele sfeer) is geen vanzelfsprekenheid – denk aan een IT-policy!”
“Vrije keuze raadsman onder rechtsbijstandsverzekering ook voor bemiddelingsfase”
“Autoverzekeraar kan dronken chauffeur niet meer per definitie uitsluiten van dekking bij ongeval”

    Copyright © Exacto-advocaten.be | Privacy policy | Website by It's me