Skip to main content

Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht


Professionele bijstand in de verhouding tussen ondernemers

Het ondernemingsrecht is een afzonderlijke rechtstak die de verhoudingen, geschillen en rechtsbetrekkingen tussen ondernemers onderling regelt.

Exacto Advocaten verleent u professionele bijstand bij o.a. het opstellen van zakelijke contracten en overeenkomsten, (oneerlijke) handelspraktijken, mededinging, intellectuele eigendomsrechten, aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht,…

Wij begeleiden u doorheen deze alsmaar complexer wordende zakelijke en economische regelgeving.

Onze specialisten


“Grondwettelijk verankerd stakingsrecht biedt geen vrijgeleide voor kwaadwillig belemmeren van het wegverkeer”
“Controle door werkgever op online gedrag van werknemer (zelfs in zuiver professionele sfeer) is geen vanzelfsprekenheid – denk aan een IT-policy!”
“Vrije keuze raadsman onder rechtsbijstandsverzekering ook voor bemiddelingsfase”
“Autoverzekeraar kan dronken chauffeur niet meer per definitie uitsluiten van dekking bij ongeval”

    Copyright © Exacto-advocaten.be | Privacy policy | Website by It's me