Skip to main content

Burgerlijk recht

Burgerlijk recht


Appartementsrecht, aannemingsrecht, erfpacht, opstal,...

Dit ‘containerbegrip’ wordt ook elders onder een aantal diverse, specifieke rechtsdomeinen besproken zoals het personen- en familierecht, familiaal vermogensrecht, huur- en kooprecht etc.


Daarnaast zijn ook het appartementsrecht (bv. conflicten tussen de mede-eigenaars omtrent gemeenschappelijke delen) en aannemingsrecht (bv. gebrekkig uitgevoerde aannemingwerken aan een gezinswoning) courante zaken voor Exacto Advocaten.


Ook erfpacht (het recht om het volle genot te hebben van een onroerend goed dat eigendom is van een derde) en opstal (het recht om op andermans grond een gebouw op te richten of werken uit te voeren) zijn twee regelmatig terugkerende rechtsfiguren in dossiers die Exacto Advocaten behandelt.

Onze specialisten


“Grondwettelijk verankerd stakingsrecht biedt geen vrijgeleide voor kwaadwillig belemmeren van het wegverkeer”
“Controle door werkgever op online gedrag van werknemer (zelfs in zuiver professionele sfeer) is geen vanzelfsprekenheid – denk aan een IT-policy!”
“Vrije keuze raadsman onder rechtsbijstandsverzekering ook voor bemiddelingsfase”
“Autoverzekeraar kan dronken chauffeur niet meer per definitie uitsluiten van dekking bij ongeval”

    Copyright © Exacto-advocaten.be | Privacy policy | Website by It's me