Skip to main content

Arbeidsrecht

Arbeidsrecht


Uw sparringpartner voor een duurzame relatie

Het arbeidsrecht definieert de rechten en plichten van werkgevers en werknemers.

Exacto Advocaten helpt u graag verder in kwesties aangaande deze vaak wijzigende materie: het opstellen en evalueren van een arbeidsovereenkomst, collectief en individueel ontslag, ontslag om dringende redenen, functiewijziging, reorganisaties, sociale zekerheid, arbeidsongevallen en ziekte, arbeidsomstandigheden, arbeidsreglementering, onderhandelingen met vakbonden,…

Als sparringpartner helpen wij u bouwen aan een relatie die voor beide partijen duurzaam is.

Specifiek voor ondernemingen: via een sociale audit of vrijblijvend advies kan Exacto Advocaten aanbevelingen geven om de “sociale gezondheid” van uw onderneming te optimaliseren. Zo bent u alvast voorbereid op een mogelijke sociale inspectie, en indien nodig kan Exacto Advocaten uiteraard tevens bijstand aanbieden.

Onze specialisten


“Grondwettelijk verankerd stakingsrecht biedt geen vrijgeleide voor kwaadwillig belemmeren van het wegverkeer”
“Controle door werkgever op online gedrag van werknemer (zelfs in zuiver professionele sfeer) is geen vanzelfsprekenheid – denk aan een IT-policy!”
“Vrije keuze raadsman onder rechtsbijstandsverzekering ook voor bemiddelingsfase”
“Autoverzekeraar kan dronken chauffeur niet meer per definitie uitsluiten van dekking bij ongeval”

    Copyright © Exacto-advocaten.be | Privacy policy | Website by It's me